Praca domowa 3.5 v2

Jako zadanie domowe:

  1. Udziel odpowiedzi na poniższe pytania.
Jaki zakres projektu obejmują testy integracyjne?
Czym się różnią testy integracyjne od jednostkowych?
Co to znaczy, że testujemy "Kontrolery w izolacji"? Czy warto to robić?
Co to znaczy, że testujemy "Klientów HTTP w izolacji"? Czy warto to robić?
Co to znaczy, że testujemy Bazy Danych w izolacji? Czy warto to robić?
W jakim celu pisze się scenariusze testowe?
Co nam daje testowanie integracyjne baz danych za pomocą kontenerów Dockerowych?

Komentarze

Dodaj komentarz

Bartłomiej Kalka 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Szwoleżerów 7a NIP: 7822888819 REGON: 387479706 e-mail: bartlomiejkalka@javaready.pl