Praca Domowa 3.9 v2

Jako zadanie domowe:

  1. Udziel odpowiedzi na poniższe pytania.
W jakim celu używa się Maven'a?
Dobra praktyka związana z Maven'em to..?
Co to jest warka (.war)? Od czego różni się od jarki (.jar)?
Czy jest różnica między serwerem aplikacyjnym, a kontenerem aplikacyjnym? Jeśli tak to jaka?

Jako zadanie domowe:

  1. Udziel odpowiedzi na poniższe pytania.
Do czego służy liquibase?
Co jest ważniejsze? Silne podstawy czy znajomość wielu frameworków?
Jaką komendą można zbudować własny obraz dockerowy?
Jaką komendą możemy wypchnąć obraz do rejestru obrazów?

Jako zadanie domowe:

  1. Udziel odpowiedzi na poniższe pytania.
W jakich celach można wykorzystywać kontenery dockerowe?
Czym jest obraz dockerowy? (docker image)
Jaką komendą można zbudować własny obraz dockerowy?
Jaką komendą możemy wypchnąć obraz do rejestru obrazów?

Jako zadanie domowe:

  1. Udziel odpowiedzi na poniższe pytania.
Jak podejść do rozwiązania buga, jeśli już wiesz w jakim miejscu w kodzie on występuje? Co najlepiej zrobić?
Czym są pliki scratch? I co one dają programistom?

Jako zadanie domowe:

  1. Udziel odpowiedzi na poniższe pytania.
Jaki zakres projektu obejmują testy integracyjne?
Czym się różnią testy integracyjne od jednostkowych?
Co to znaczy, że testujemy "Kontrolery w izolacji"? Czy warto to robić?
Co to znaczy, że testujemy "Klientów HTTP w izolacji"? Czy warto to robić?
Co to znaczy, że testujemy Bazy Danych w izolacji? Czy warto to robić?
W jakim celu pisze się scenariusze testowe?
Co nam daje testowanie integracyjne baz danych za pomocą kontenerów Dockerowych?

Jako zadanie domowe:

  1. Udziel odpowiedzi na poniższe pytania.
Jaki zakres obejmują testy jednostkowe?
Co to jest F? z zasad FIRST dotyczących pisania testów?
Co to jest I? z zasad FIRST dotyczących pisania testów?
Co to jest R? z zasad FIRST dotyczących pisania testów?
Co to jest S? z zasad FIRST dotyczących pisania testów?
Co to jest T? z zasad FIRST dotyczących pisania testów?
Jeśli nasze testy różnią się tylko danymi wejściowymi i wyjściowymi to jaki typ testów najlepiej zastosować?
Po co stosować AssertObject Pattern w testach?

Jako zadanie domowe:

  1. Udziel odpowiedzi na poniższe pytania.
W jakim celu stosujemy SOLID?
Co to jest S? z zasad SOLID
Co to jest O? z zasad SOLID
Co to jest L? z zasad SOLID
Co to jest I? z zasad SOLID
Co to jest D? z zasad SOLID

Jako zadanie domowe:

  1. Doczytaj o  Metodzie wytwórczej (static factory method)
  2. Udziel odpowiedzi na poniższe pytania.
Co to jest Fasada?
Co to jest Dto?
Co to jest @Autowired?
Co to jest @Singleton?
Skąd i kiedy brać informacje o wzorcach?
Co to jest Lombok?
Do czego służą typy Atomic?
Czym są Typy Generyczne (tzw. generyki)?

Proszę Cię o zostawienie opinii na temat kursu 🙂

Proszę Cię o zostawienie opinii na temat kursu 🙂

Jako zadanie domowe:

  1. Udziel odpowiedzi na poniższe pytania otwarte, na tyle ile potrafisz (Indywidualną odpowiedź zwrotną, ze sprawdzeniem udzielonych odpowiedzi, dostaniesz na swojego e-maila po kilku dniach)
W jakim celu używa się Maven'a?
Jakie znasz dobre praktyki związane z Mavenem? (przynajmniej jedną)
Co to jest warka (.war)? Od czego różni się od jarki (.jar)?
Jaka znasz różnice między serwerem aplikacyjnym, a kontenerem aplikacyjnym?

Bartłomiej Kalka 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Szwoleżerów 7a NIP: 7822888819 REGON: 387479706 e-mail: bartlomiejkalka@javaready.pl